ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

"Кюстендилска вода" ЕООД
Списък на процедурите по дата на обябяване

Решение за откриване на процедурата
Вид процедура
Предмет на поръчката
Документация за участие
Краен срок за подаване на предложенията за участие
 Решение 434/ 09.09.2014г.
Открита процедура Решение 622940 Обявление 622944
Доставка на електрическа енергия и координатор на балансирана група за нуждите на „Кюстендилска вода „ЕООД съгласно изготвената документация за провеждането й.
Документация - изтегли; Решение - изтегли; Обявление - изтегли; Разяснение- изтегли;
08.10.2014г.
 Заповед 306/ 26.06.2014г.
Открита процедура Решение 611139 Обявление 611146
Доставка на РЕ тръби и фитинги с налягане до 16 атмосфери за нуждите на ”Кюстендилска вода „ ЕООД гр.Кюстендил Документация - изтегли; Решение - изтегли; Обявление - изтегли
18.08.2014г.
 Заповед 300/ 25.06.2014г.
 Публична покана 9031132
Доставка на резервни части по обособени позиции за изброени автомобили и багери за нуждите на ”Кюстендилска вода „ ЕООД гр.Кюстендил Изисквания-изтегли; Образци- изтегли
09.07.2014г.
 Заповед 241/ 22.05.2014г.
 Публична покана 9029645

Инкасиране на суми за ползвани ВиК услуги от потребителите на „Кюстендилска вода” ЕООД гр. Кюстендил".

Изисквания: Документация-изтегли; Образци- изтегли

03.06.2014г.
 Заповед 40/ 28.01.2014г.
 Публична покана 9025213
Доставка на спирателна арматура. Изисквания - изтегли
12.02.2014г.
 Заповед 520/ 18.10.2013г.
 Публична покана 9021276
Доставка на чугунена арматура.

Изисквания; Техническа спецификация; Техническо предложение-изтегли; Ценово предложение - изтегли; Договор - изтегли;

30.10.2013г.
 Решение 346/ 16.07.2013г.
 Обявление 1002/ 16.07.2013
Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група.

Изисквания - изтегли

27.08.2013г.
 Заповед 329/ 08.07.2013г.
 Публична покана 9017415
Доставка на фасонни части и фитинги от полиетилен висока плътност PE-HD PE 100 за водоснабдяване с диаметри ф25 до ф355, съгласно условията на Възложителя, подробно описани в документацията за участие.

Изисквания - изтегли

17.07.2013г.
 Заповед 311/ 27.06.2013г.
 Публична покана 9017008
Доставка на тръби от полиетилен висока плътност PE-HD PE 100 от 25 до 355мм за водоснабдяване: Ф25, Ф32, Ф40, Ф50, Ф63, Ф75, Ф90, Ф110, Ф125, Ф140, Ф160, Ф200, Ф225, Ф250, Ф280, Ф315, Ф355 на 10атм.

Изисквания - изтегли

10.07.2013г.
 Заповед 285/ 13.06.2013г.
 Публична покана 9016519
Изграждане на нови и рехабилитация на съществуващи тръбопроводи /водопроводи и канализации/ по безизкопни технологии за нуждите на „Кюстендилска вода „ЕООД

Заявление за участие - изтегли ;

Техническо предложение - изтегли ;

Ценово предложение- изтегли

Административни сведения за участника - изтегли

Методика - изтегли

Проект на договора - изтегли

26.06.2013г.
 Заповед 274/ 06.06.2013г.
 Публична покана 9016264
Доставка на резервни части по обособени позиции за изброени автомобили и багери за нуждите на ”Кюстендилска вода „ ЕООД

Техническа спецификация - изтегли ; Приложение към Техническа спецификация - таблици - изтегли

Изисквания - изтегли

Образец на ценово предложение изтегли

21.06.2013г.
 
Публична покана 9015888
Осигуряване на физическа въоръжена охрана и охрана с технически средства на обекти, стопанисвани от ”Кюстендилска вода „ ЕООД Изисквания: - изтегли
05.06.2013г.
 Заповед 227 / 09.05.2013г.
 Публична покана
”Доставка на многофункционален багер-челен товарач с телескопична стрела и линия за хидравличен чук – втора употреба”- за нуждите на ”Кюстендилска вода „ ЕООД
Изисквания: - изтегли
18.05.2013г.
 Заповед 136/ 22.03.2013г.
 Публична покана
”Доставка на строителни и електроматериали за нуждите на „Кюстендилска вода „ ЕООД

Изисквания: - изтегли

04.04.2013г.
 Заповед 17/ 09.01.2013г.
 Публична покана
Доставка на спирателна арматура за нуждите на „Кюстендилска вода „ЕООД

Изисквания: - изтегли

24.01.2013г.
 Заповед 547/ 16.10.2012г.
 Публична покана
Доставка на чугунена арматура за нуждите на „Кюстендилска вода „ЕООД

Изисквания;Техническа спецификация; Техническо предложение - изтегли

Проект на договор - изтегли

Образец на ценово предложение изтегли

26.10.2012г.
 Заповед 309/ 18.06.2012г.
 Публична покана
Доставка на фасонни части и фитинги от полиетилен висока плътност PE-HD PE 100 за водоснабдяване с диаметри ф25 до ф450, съгласно условията на Възложителя, подробно описани в документацията на за участие.

Изисквания - изтегли

29.06.2012г.
 Заповед 289/ 07.06.2012г.
 Публична покана
Доставка на PE тръби от Ф25 до Ф450 с PN 10 и 16атм.

Изисквания - изтегли

18.06.2012г.
 Заповед 288/ 05.06.2012г.
 Публична покана
Доставка на резервни части за багери "ЮМЗ" и "МТЗ" за нуждите на "Кюстендилска вода" ЕООД.

Изисквания - изтегли

Приложения - изтегли

14.06.2012г.
 Заповед 272/ 28.05.2012г.
 Публична покана
Осигуряване на физическа въоръжена охрана и охрана технически средства на обекти, стопанисвани от "Кюктендилска вода" ЕООД.

Техническа спецификация - изтегли

Образец на ценово предложение изтегли

05.06.2012г.
 Заповед 201/ 24.04.2012г.
 Публична покана
Доставка на резервни части по обособени позиции за изброени автомобили и багери.

Техническа спецификация - изтегли ; Приложение към Техническа спецификация - таблици - изтегли

Изисквания - изтегли

Образец на ценово предложение изтегли

07.05.2012г.
 Заповед 137/ 19.03.2012г.
 Публична покана
Доставка на строителни и електроматериали.

Техническа спецификация - изтегли

Изисквания - изтегли

Образец на ценово предложение изтегли

27.03.2012г.
 Заповед 96/ 24.02.2012г.
  чл.2, ал.1, т.2 от НВМОП
Доставка на канцеларски материали, чрез предоставяне на оферти.  
09.03.2012г.
 Заповед 79/ 13.02.2012г.
  чл.2, ал.1, т.2 от НВМОП
Доставка на гуми за леки и тежкотоварни автомобили, чрез предоставяне на оферти.  
27.02.2012г.
 Заповед 60/ 07.02.2012г.
  чл.2, ал.1, т.2 във връзка с чл.2а, ал.1 от НВМОП
Доставка на употребявана комбинирана каналочистачна машина, година на производство - не по-стара от 2000г. , общо тегло до 20 000 кг, машината да е комбинирана - чиста и мръсна вода.  
16.02.2012г.
 Заповед 41 /31.01.2012г.
  чл.2, ал.1, т.2 във връзка с чл.2а, ал.1 от НВМОП
Съставяне на технически паспорти на сгради - държавна собственост, стопанисвани от "Кюстендилска вода" ЕООД  
08.02.2012г.
   Заповед 39/ 27.01.2012г.
 чл.2, ал.1, т.2 от НВМОП
 Доставка на гориво-смазочни материали и съхранение на отпадъчните продукти от тях, чрез предоставяне на оферта.  
10.02.2012г.
   Заповед 28/ 19.01.2012г.
 чл.2, ал.1, т.2 във връзка с чл.2а, ал.1 от НВМОП
 Доставка чрез покупка на пет броя вертикални центробежни помпи и шест броя хоризонтални центробежни помпи за питейна вода" за нуждите на "Кюстендилска вода" ЕООД, съгласно Приложение №1 и Приложение №2 неразделна част от поканите, които ще бъдат изпратени до фирмите доставчици.  
10.02.2012г.