"КЮСТЕНДИЛСКА ВОДА" ЕООД ГР. КЮСТЕНДИЛ

ИЗПИТАТЕЛНА ХИМИЧНА И МИКРОБИО

сертификат за акредитация

Обхват на акредитацията:

Да извършва изпитване на : Питейна вода. Повърхностна вода.

Да извършва вземане на проби ( извадки ) от: Питейна вода. Повърхностна вода.

Лабораторията издава и протокол от изпитването.

За контакти и заявки може да се обадите на телефони: GSM 0892 616 774 и 078 55 23 71.