Ценоразпис на услуги, извършвани от отдел Инкасо

при "Кюстендилска вода" ЕООД гр.Кюстендил
Вид на услугата
Обикновена услуга
Бърза услуга
Експресна услуга
1.
Откриване на партида
19
36
48
2.
Промяна на партида
12
24
30
3.
Закриване на партида на абонат
8
16
20
4.
Издаване на служебна бележка на абонат
8
16
20
5.
Извънреден отчет на водомер
15
30
37

Цените са в лева с начислен ДДС и влизат в сила от 03.11.2023г.