Ценоразпис на услуги, извършвани от отдел Инкасо

при "Кюстендилска вода" ЕООД гр.Кюстендил

в сила от 02.09.2022г.
Вид на услугата
Цена с ДДС
1.
Откриване на партида
18
2.
Промяна на партида
12
3.
Закриване на партида на абонат
6
4.
Издаване на служебна бележка на абонат
6
5.
Извънреден отчет на водомер
12

Цените са в лева с начислен ДДС.