ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПЛАНИРАНЕ, ВЪЗЛАГАНЕ И МОНИТОРИНГ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ПРИ "КЮСТЕНДИЛСКА ВОДА" ЕООД. Вътрешните правила са създадени и утвърдени на основание на чл.8б от Закона за обществените поръчки

върни